آخرین قیمت انواع برنج در بازار 1401/04/14


در جدول زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی در برندهای مختلف بررسی شده است.

آخرین قیمت انواع برنج در بازار 1401/04/14آخرین قیمت انواع برنج در بازار 1401/04/14

در جدول زیر قیمت برنج ایرانی و خارجی در برندهای مختلف بررسی شده است.

در حال حاضر ارزان ترین نوع برنج موجود در بازار دانه بلند باسماتی 1121 محسن است که هر 10 کیلوگرم 480 هزار تومان قیمت دارد. دومین برنج کشت شده مهمان نواز 10 کیلوگرمی یک میلیون و 282 هزار و 500 تومان است.

آخرین قیمت انواع برنج در بازار 1401/04/14

دیدگاهتان را بنویسید