آخرین قیمت گوشت قرمز در بازار


قیمت گوشت قرمز در تاریخ 2 آبان 1401 به شرح زیر بود:

آخرین قیمت گوشت قرمز در بازارآخرین قیمت گوشت قرمز در بازار

قیمت گوشت قرمز نسبت به روز گذشته اندکی تغییر کرده است.

قیمت گوشت قرمز در تاریخ 2 آبان 1401 به شرح زیر بود:نام محصول

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

ردیف با استخوان گوسفند

169000

پای کامل گوسفند عالی

178000

نخل گوسفند با ماهیچه

162000

پای گوساله پاک شده

186000

سر گوساله را تمیز کنید

167000

گردن گوسفند

135000

کشتارگاه گوساله

147000

گردن ساق پا

132000

قلم گوساله

16000

سر گوسفند

131000

عضلات ساق پا

165000

پا از گوشت بره

89000

گوسفند نیم آپارتمانی

158000

آپارتمان برای لاشه گوسفند

149000

نصف پای بره

185000

دیدگاهتان را بنویسید