آیا حقوق بازنشستگان کشوری تغییر می کند؟بررسی اجمالی قوانین افزایش سالانه مستمری بازنشستگان کشوری نشان می دهد که در صورتی که مستمری بگیران کشوری بر اساس ماده.

دیدگاهتان را بنویسید