آیا نرخ وام مسکن افزایش یافته است؟


با در نظر گرفتن مطالبات و توصیه های مردم و لزوم رسیدگی به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی کنونی…

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تعیین نرخ سود تسهیلات مسکونی، مهر فروش بدون بازپرداخت خبر داد.

تسنیم نوشت: صورتجلسه جلسه وزیر راه و شهرسازی با مدیرعامل بانک مسکن در خصوص اجرای بند 4 بند الف تبصره 11 قانون بودجه 1401 به شرح زیر است:

با توجه به اجرای دقیق بند 4 بند الف تبصره 11 قانون بودجه 1401، «مالکان واحدهای مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خرداد ماه 1401 با بانک مسکن تماس بگیرند. وجوه دریافتی از بانک مسکن برای فروش بازپرداخت. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم اعمال مالکان فوق، نرخ سود این سهام را از نرخ سود مصوب جاری به نرخ سود مصوب هیئت پول و اعتبار (18%) افزایش دهد.

با استناد به نامه شماره 54704/01 مورخ 14 خرداد 1401 رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه «به منظور جلوگیری از اعتراض و نارضایتی متقاضیان تسهیلات مسکن مهر و همچنین در اجرای بند قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن باید اقدام کند. موارد زیر در اجرای این بند قانونی به تصویب وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسیده است:

1- با توجه به مطالبات و مراجعات مردم و لزوم توجه به مطالبات مردم در شرایط کنونی اقتصادی، مقرر شد ادارات و شعب وزارت راه و شهرسازی و مسکن بانک هیچگونه اقدامی در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر تا سقف 18 درصد برای کلیه متقاضیان انجام ندهد از پلمب مسکن خودداری کنند.

2- با توجه به اینکه اطلاعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر می باشد، لذا خدمات تکمیلی و زیربنایی پروژه ها و واحدهای مسکونی تنها با تاییدیه و معرفی نامه کتبی قابل تشخیص است. از معتمدین (ادارات) مسکن مهر کل راه و شهرسازی استان برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی ساخت شهرهای جدید شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافت های تخریب شده) که به شعب بانک مسکن ارسال می شود.

در اجرای دقیق قانون بودجه مقرر شد صرفاً اشیای قابل سکونت و تکمیل شده از طرف متولیان مشان مهر به منظور افزایش سود که دارای انشعاب و کنتور آب و برق و گاز و فاضلاب و همچنین جامع می باشد به بانک مشان معرفی شود. محوطه سازی و آماده سازی (جاده آسفالته و پیاده روهای قابل دسترس تا بلوک ها). بدیهی است به متقاضیانی که تا پایان خرداد ماه 1401 با دارا بودن کامل تسهیلات مذکور برای فروش بازخرید سهم خود به بانک مسکن مراجعه نکرده باشند، ابلاغ خواهد شد.

2-1- متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و سکونت پذیری واحدها طبق بند 2 و همچنین تایید مالکین، تاییدیه و معرفی نامه کتبی را به شعب بانک ارسال نمایند. از این واحدها برای دریافت دفترچه اقساط مراجعه نمی کنند.

2-2- اطلاعات تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مسکن مهر بانک مسکن به شعب بانک مسکن باید شامل نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل بلوک شامل آدرس باشد. ، بلوک، طبقه و شماره بلوک.

۲-۳- متولیان مسکن مهر موظفند یک نسخه از تاییدیه و معرفی نامه کتبی ارسالی به شعب بانک ها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنند.

3- شعب بانک مسکن پس از ارسال تاییدیه و معرفی نامه کتبی از طرف معتمدین مسکونی با رعایت مهر بند 2 موظف به ارسال 3 اخطار کتبی (اول اخطار 30 روز کاری، اخطار دوم و سوم هر کدام با 15 کارکرد). روز). ) و افزایش نرخ سود به 18 درصد برای این متقاضیان اعلام شود. بدیهی است اعمال نرخ 18 درصد پس از ارسال 3 اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مشخص شده انجام خواهد شد. شعب بانک مسکن نیز موظفند مدارک اخطاریه خود را به این متقاضیان در پرونده مربوطه نگهداری کنند.

4- متولیان مسکن مهر می توانند در موارد خاصی که به دلیل عوامل ناخواسته یا تأخیر و مواردی از این قبیل انجام تعهدات این جلسه برای متقاضی امکان پذیر نباشد، میزان تمدید مهلت متقاضی را به وزیر گزارش کنند. وزارت راه و شهرسازی و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی با تمدید مهلت مقرر، تاییدیه و نمایندگی کتبی را پس از پایان مهلت به شعب بانک مسکن ارسال کنند.

5- مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن ضمن انجام سایر هماهنگی ها و اقدامات لازم برای اجرای بندهای این جلسه، نسبت به ابلاغ مفاد آن به دفاتر و شعب سراسر کشور اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید