ارزش دارایی های نظام بانکی در پایان اردیبهشت 1401


بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی های نظام بانکی در پایان اردیبهشت ماه امسال 10 میلیون و 953 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره …

وایرت کینیزهای نیزام بانکی در پیاین اردیبهشت 1401وایرت کینیزهای نیزام بانکی در پیاین اردیبهشت 1401

بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی های نظام بانکی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری 10 میلیون و 953 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33.4 درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی نیز با انتشار مجموعه آمارهای اقتصادی پایان اردیبهشت 1401، خلاصه وضعیت دارایی ها و بدهی های نظام بانکی در این مدت را اعلام کرد.

بر اساس جدول آماری منتشر شده، دارایی ها و بدهی های نظام بانکی در اردیبهشت ماه به 10 میلیون و 953 هزار میلیارد تومان رسید. در این مدت میزان دارایی های خارجی بانک ها 2 میلیون و 359 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی بخش عمومی نیز 682 هزار میلیارد تومان بوده است.

دارایی های نظام بانکی در اردیبهشت 1401 33.4 درصد و در اردیبهشت 1400 50.9 درصد و در اردیبهشت امسال 8.2 درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.

بدهی نظام بانکی شامل نقدینگی، وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی، حساب سرمایه و سایر بخش‌ها است.

بدهی نظام بانکی در بخش نقدینگی 4 هزار و 943 میلیارد تومان است که یک هزار و 94 میلیارد تومان آن پول و 3 هزار و 943 میلیارد تومان آن شبه پول است.

وام ها و سپرده های بخش دولتی بخشی دیگر از بدهی نظام بانکی است که بر اساس جداول آماری بانک مرکزی از اسفندماه سال گذشته 311 هزار میلیارد تومان است.

وایرت کینیزهای نیزام بانکی در پیاین اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید