اسامی مشمولان وام مستمری بگیران اصلی اعلام شد


نتایج ثبت نام وام اصلی 15 میلیون تومانی که مهلت ثبت نام اینترنتی آن 10 اردیبهشت به پایان می رسد…

اسامی واجدان زموت وام استعرف بازنشستگان علی شداسامی واجدان زموت وام استعرف بازنشستگان علی شد

محمود مرتضایی فرد، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نتایج ثبت نام وام اصلی 15 میلیون تومانی که 10 اردیبهشت ماه منقضی شده بود، مشخص شد.

«نتایج و اسامی داوطلبان واجد شرایط از تاریخ 10 مرداد 1401 در درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir قابل مشاهده است.

فارس نوشت: مستمری بگیران می توانند با شماره دفترچه مستمری، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات که از آن مستمری دریافت می کنند، نتایج اعلام شده را مشاهده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید