ایران خودرو TF21 در خط تولید


مدیرعامل ایران خودرو گفت: خودروی TF21 ایران خودرو مرداد سال آینده به تولید انبوه می رسد…

TF21 ایران خودروی روی خت تودیدTF21 ایران خودروی روی خت تودید

مدیرعامل ایران خودرو گفت: خودروی TF21 ایران خودرو مرداد ماه سال آینده به تولید انبوه می رسد.

مهدی خطیبی در گفت وگو با ایسنا، درباره آغاز تولید خودروی TF21 ایران خودرو اظهار کرد: این خودرو به زودی در آذرماه سال جاری با تولید 47 دستگاه، صنعتی می شود.

وی در خصوص روند تولید انبوه این خودرو افزود: این خودرو باید تست های مختلفی از جمله تست های جاده ای و تصادفی را پشت سر بگذارد و پس از دریافت تاییدیه مربوطه وارد بازار می شود.

مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: کمتر از 18 ماه دیگر خودروی TF21 ایران خودرو به تولید انبوه و روانه بازار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید