بانک مرکزی از ممنوعیت جدید رونمایی کرد!


بانک مرکزی اعلام کرد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت قانونی جدید به روش هایی مانند…

بردی بانک کرکی از یک مبادیت جدید!بردی بانک کرکی از یک مبادیت جدید!

بانک مرکزی اعلام کرد: هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت های حقوقی جدید از طریق روش هایی مانند انعقاد تفاهم نامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ تاییدیه بانک مرکزی ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب رگولاتوری و نظارتی مناسب خواهد شد. معیارهای.

به گزارش ایسنا، با توجه به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات حفاظتی اعلام شده از سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی طی بخشنامه ای شبکه بانکی را موظف به اخذ تاییدیه بانک مرکزی در رابطه با هرگونه اقدامی کرد. تعهد کمک های بلاعوض یا مشارکت های حقوقی جدید به هر نحوی مانند امضای تفاهم نامه.

متن این بخشنامه به این شرح است: یکی از چالش ها و مشکلاتی که در سال های اخیر گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، تحمیل وظایف متعدد حتی گاه فراتر از ظرفیت و ظرفیت اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. قوانین و مقررات تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به گونه ای که در حال حاضر برخی از موسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه ای همواره اعلام می کنند که ظرفیت پاسخگویی به وظایف و الزامات تسهیلات اعلامی بانک مرکزی را ندارند. همچنین بررسی اثربخشی شبکه بانکی کشور در انجام وظایف و تکالیف ابلاغی نیز موید عدم عملکرد قابل قبول تعداد قابل توجهی از موسسات اعتباری در انجام وظایف محوله است.

علاوه بر این، بانک مرکزی در سال‌های اخیر به منظور محدود کردن رشد غیرعادی نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه موسسات اعتباری، سیاست کنترل برخی ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌طور جدی تعیین کرده است. سفارش روزانه؛ بنابراین موسسات اعتباری نمی توانند بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است، ترازنامه خود را افزایش دهند.

این در حالی است که اخیراً مشاهده شده است که برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی علیرغم همه محدودیت های سرمایه، نقدینگی و ساختاری و همچنین مغایرت با قوانین و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه علی رغم عدم رعایت تعهدات قانونی و نظارتی در زمینه امداد رسانی به بخش‌های مختلف اقتصادی، عمدتاً از راه‌هایی مانند امضای تفاهم‌نامه، پذیرش تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت قانونی جدید در پروژه‌های مختلف.

لذا خاطرنشان می شود هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی مانند انعقاد تفاهم نامه قبل از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و رعایت نکردن آن موجب رعایت مقررات و مقررات مناسب خواهد شد. اقدامات نظارتی

دیدگاهتان را بنویسید