با افزایش دامنه نوسان، صف های فروش را حذف کنید


رئیس سازمان بورس گفت: با افزایش دامنه نوسانات بازار سرمایه تا پایان سال جاری، صف خرید و فروش …

با کیفیت بالا و رایگانبا کیفیت بالا و رایگان

رئیس سازمان بورس گفت: با افزایش دامنه نوسانات بازار سرمایه تا پایان امسال صف خرید و فروش نخواهیم داشت.

به گزارش خبرآنلاین، مجید عشقی در یک برنامه آنلاین و با تشریح دامنه نوسانات و سایر مشکلات بازار سرمایه، گفت: طبق گزارش های اولیه تغییر یک درصدی دامنه نوسانات بازار سرمایه نتیجه مثبتی دارد. . .

وی گفت: تلاش می کنیم اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی سازمان بورس تضمین سودآوری بلندمدت شرکت ها است، تصمیماتی که برای صنایع و شرکت های بورسی گرفته می شود باید منطقی باشد تا اعتماد مردم را جلب کند.

عشقی همچنین بازار سرمایه را موتور محرکه اقتصاد کشور خواند و گفت: اگر از فرصت های بازار سرمایه برای تولید استفاده کنیم باعث ایجاد اشتغال می شود.

رئیس سازمان بورس همچنین گفت: تاثیر صنایع از تصمیمات و اتفاقات غیرقابل پیش بینی یکی از دغدغه های اصلی سازمان بورس و هشدار نسبت به تبعات و آثار تصمیمات دولت و مجلس بر عملکرد صنایع و شرکت ها است. چالش های تصمیم گیری منتقل شود.

وی با بیان اینکه بورس برای شفاف سازی و انتشار اطلاعات برای بازگرداندن اعتماد به بازار در دستور کار قرار گرفت، افزود: در بحث گازرسانی، بورس از همه شرکت ها می خواهد که نسبت به میزان مصرف سوخت در سال گذشته شفاف سازی کنند. “E.

عشقی درباره استراتژی سازمان بورس برای دامنه نوسانات نیز گفت: باز شدن دامنه نوسانات در بلندمدت، اتفاق نظر همه فعالان بازار است؛ در حالی که در بلندمدت، باز شدن دامنه نوسانات در بلندمدت اتفاق می افتد. رفع نوسانات بازار سرمایه به تدریج و با ارزیابی مرحله به مرحله انجام می شود.

رئیس سازمان بورس گفت: افزایش یک درصدی دامنه نوسان گام مهمی در حذف دامنه نوسان است که تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نیز دارد و صف های خرید و فروش کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: دامنه نوسانات در تابستان یک پله دیگر باز می شود و تا پایان سال با رفع این محدودیت و باز شدن دامنه نوسانات، صف خرید و فروش نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید