بدهی ملی چقدر است؟


بررسی وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان …

بررسی وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که مجموع این بدهی ها در 8 اسفند ماه یک هزار و 162 میلیارد تومان بوده که در 10 خرداد امسال با بیش از 214 میلیارد تومان افزایش به یک هزار و 376 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که درخواست های دولت در 10 خرداد امسال بیش از 634 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 8 اسفند سال گذشته با 1970 میلیارد تومان افزایش مواجه بوده است.

مازاد بدهی بر مطالبات دولت در 10 خرداد امسال 742 هزار میلیارد تومان، 8 اسفند سال گذشته 724 هزار میلیارد تومان بوده که 17 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

بر این اساس میزان بدهی شرکت های دولتی در 10 خرداد امسال یک هزار و 451 هزار میلیارد تومان و در 8 اسفند سال گذشته یک میلیون و 669 هزار میلیارد تومان بوده که 217 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. مطالبات شرکت های دولتی نیز با کاهش 640 هزار میلیارد تومانی از 1104 هزار میلیارد تومان در 8 اسفند سال گذشته به 465 هزار میلیارد تومان در 10 خرداد امسال رسید.

بر این اساس 59 درصد از تعهدات شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، 24 درصد نسبت به مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و 17 درصد نسبت به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، خلاصه وضعیت بدهی دولت نشان می دهد که 50 درصد آن به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، 23 درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و 27 درصد به بانک ها و مؤسسات اعتباری (شامل CCB) اختصاص دارد. . بانک).

از سوی دیگر 96 درصد مطالبات شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، 3 درصد از موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و 7 درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین 57 درصد وام های دولت از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، 35 درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و 8 درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس تا 31 خردادماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (نوع بدهی دولت که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) 408 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی غیر نقدی بوده است. 969 هزار میلیارد تومان بود که این بدهی ها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 317 و 614 هزار میلیارد تومان بود.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ بین بانکی و اسناد خزانه

بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، 102 هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال 1401 تسویه شده است، بنابراین میزان مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت دولت توسط پایان سال 1406 538 هزار میلیارد تومان است.

براساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به 7 مهرماه امسال 20.86 درصد بوده که نسبت به هفته قبل 300 درصد و نسبت به ماه گذشته 800 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی ارز ایران به 244.18 واحد رسیده است. بازدهی سبد اوراق قرضه خزانه داری در هفته و ماه گذشته ثابت بود. این در حالی است که شاخص کل صکوک فرابورس در هفته گذشته ۲۶ درصد و در ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بازدهی داشته است.

در هفته ای که گذشت، بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها عمدتا خریدار اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی 9 هزار و 760 میلیارد ریال در بازار بدهی خریدار خالص بود. همچنین وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت 24.855 میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق اسلامی تامین کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید