برای بیش از 500 هزار صاحب خانه پیامک ارسال کنید


معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 515 هزار و 500 خانه در وزارت راه و…

اضافه شدن 500 هزاراضافه شدن 500 هزار

معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 515 هزار و 500 خانه خالی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: پیامک مالیاتی برای صاحبان این خانه ها ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه کلیه خدمات مالیاتی این سازمان از پنجره واحد خدمات الکترونیکی قابل انجام است، گفت: مودیان منازل خالی برای صدور صورتحساب و پرداخت مالیات به صورت آنلاین به این سامانه مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا و به گفته معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی خانه خالی به منظور ارزیابی و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم طراحی و تدوین شد. .

دیدگاهتان را بنویسید