تاریخچه ساخت برج مسکونی در زمین حسینیه چه بوده است؟


بر اساس اطلاعات مردمی پس از واگذاری سه هزار متر زمین به یکی از معاونان سابق…

ماجرای ساخت برج مسکونی در زمین حسینیه چه بود؟ماجرای ساخت برج مسکونی در زمین حسینیه چه بود؟

بنا به گزارش های مردمی، پس از واگذاری سه هزار متر زمین توسط دولت به یکی از نمایندگان سابق مجلس برای ساخت حسینیه در سال 1385، علیرغم گذشت سه سال، این قطعات به صورت غیرقانونی واگذار و برج های مسکونی در آن احداث شد. از زمانی که تصمیم نهایی صادر شد، برج های تینکرینگ، سعادت آباد همچنان زیر فشار افراد صاحب نفوذ قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از بنیادهای فرهنگی کشور در اواسط دهه 80 از مسئولان وقت وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت این حسینیه درخواست مکان مناسبی کرد و در این راستا زمینی به مساحت 2906 متر ساخته شد. که با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس طی قراردادی با سازمان مسکن و شهرسازی تهران به نمایندگی از شهروندان تحت عنوان موسسه خیریه قائم واگذار شد.

بر اساس ماده 2 قرارداد مذکور، زمین مورد نظر با کاربری تجهیزات شهری صرفاً مطابق با نقشه مصوب (ساختمان حسینیه) مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین طبق ماده 7 این قرارداد، سازمان مسکن و شهرسازی تهران می تواند. در صورت مشاهده نکول یا تخلف از طرف دیگر در صورت صلاحدید او بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ و در زمین مذکور تصرف کند.

مجوز ساخت و ساز مسکونی در زمین دولتی با امکانات شهری!

علیرغم مراتب فوق، زمین مذکور به بنیاد فرهنگی واگذار نشد و توسط نماینده مجلس به م.م و ت.ی واگذار شد و پس از آن این دو نفر درخواست اخذ پروانه ساخت مسکونی برای سه قطعه زمین از شهرداری منطقه 2 کردند و در 1395. مجوز ساخت پنج طبقه در طبقه همکف را دریافت می کنند در حالی که کاربری اراضی دولتی در مجوزهای تجهیزات شهری مشخص شده است.

در همین راستا شورای صیانت از اراضی و حقوق وزارت راه و شهرسازی با پیگیری تخلفات فوق، پس از طی مراحل قضایی، تصمیمات قطعی مورخ 7 و 15 مرداد 1397 را مبنی بر فسخ قرارداد صادر کرد. سه پلاک، مجوز ساخت و ساز و تخریب سازه

با گذشت سه سال از صدور تصمیمات قطعی فوق الذکر، اجرای تصمیمات مذکور به اطلاع راه و شهرسازی تهران و مرجع نظارتی ذیربط رسیده است و علیرغم فشار افراد ذی نفوذ در این امر. امیدواریم هر چه زودتر شاهد اجرای عدالت باشیم.

لازم به ذکر است، اطلاعات و مدارک تکمیلی در خبرگزاری فارس موجود است و در صورت عدم رعایت دستورات فوق، هویت مجرمان و شبکه فاسد آنها به تفصیل توسط مراجع ذیصلاح فاش خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید