تامین آب سیل معادل تنها 3 روز مصرف آب در تهران است


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: بارندگی ها و سیل اخیر تنها 10 میلیون مترمکعب است که معادل سه روز مصرف آب تهران در ذخایر…

اورد ابی سيلاب‌ها قطع كعام 3 روز بروزاب تهراناورد ابی سيلاب‌ها قطع كعام 3 روز بروزاب تهران

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران گفت: بارندگی و سیل اخیر تنها 10 میلیون متر مکعب معادل سه روز مصرف آب تهران به ذخایر آب اضافه کرد.

محمدرضا بختیاری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به میانگین مصرف تهران در روزهای اخیر که معادل سه میلیون و 600 هزار متر مکعب است، اظهار داشت: پس از بارندگی ها و سیل اخیر این تصور غلط در افکار عمومی شکل گرفته است که مبنی بر اینکه آب ناشی از سیلاب ها کمک زیادی به منابع و منابع آب کرده است و این در حالی است که بیشتر این سیلاب ها در حوضه های آبریز نبوده است.

وی افزود: بارندگی ها و سیل اخیر حدود 10 میلیون مترمکعب به ذخایر آبی اضافه کرده است که معادل سه روز مصرف آب در تهران است.

مدیرعامل شرکت آب استان تهران ادامه داد: با آمادگی قبلی و تدابیر اندیشیده شده در چارچوب حفاظت غیرعامل، حتی خروج 12 ساعته از تصفیه خانه های شماره تهران تهران. از ابتدای وقوع سیل آمادگی مواجهه با این مشکل را داشتیم و حجم مخازن را به گونه ای تنظیم کردیم که مشکلی در روند آبرسانی به وجود نیاید.

بختیاری خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و اجرای پروژه های آبرسانی استان تهران بر اساس حفاظت غیرعامل و مدیریت بحران منجر به پایداری شبکه با کمترین آسیب شد.

دیدگاهتان را بنویسید