حباب برنج ترکید


قیمت برنج ایرانی در بازار از 15 تا 25 هزار تومان به 70 تا 110 هزار تومان کاهش یافت و با توجه به…

حباب برنج تركيدحباب برنج تركيد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت برنج ایرانی در بازار با 15 تا 25 هزار تومان کاهش به 70 تا 110 هزار تومان رسید و با توجه به فصل برداشت و افزایش تولید، کاهش قیمت ها ادامه دارد.

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حدود 15 هزار تومان کاهش یافته و قیمت این محصول در روزهای آینده مجددا کاهش می یابد.

وی افزود: قیمت برنج ایرانی در حال حاضر از 70 تا 110 هزار تومان به فروش می رسد که با توجه به افزایش تولید برنج در سال جاری و وجود حجم زیادی برنج در انبارها، پیش بینی کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: هر ساله به مدت 5 ماه (روز برداشت) واردات برنج خارجی به منظور حمایت از برنج ایرانی ممنوع شد و عدم اعمال ممنوعیت در سال جاری و افزایش عرضه این محصول. محصول به بازار به کاهش قیمت برنج کمک کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه برنج ایرانی قیمت بالایی دارد و سه برابر برنج خارجی است، عملا رقیب برنج ایرانی نیست.

افزایش قیمت برنج در سال جاری غیر واقعی و در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است.

حسنی بیان کرد: افزایش قیمت برنج ایرانی در سال جاری در 100 سال گذشته بی سابقه بوده است و طبیعی بود که روند صعودی متوقف شود و کاهش قیمت جای آن را بگیرد، به ویژه اینکه اکنون فصل برداشت برنج است. و قیمت ها معمولا در این دوره کاهش می یابد.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: مقدار زیادی برنج کهنه در انبار موجود است و با ورود برنج های جدید به بازار، این محصولات در حال عرضه هستند.

اکبریان یکی از فعالان برنج کوب در شمال کشور نیز در این خصوص اظهار داشت: قیمت برنج در سال گذشته حباب داشت که در سال جدید این حباب ترکید، بنابراین در مازندران شاهد افت قیمت هستیم. برنج ایرانی کیلویی 20 تا 25 هزار تومان.

وی افزود: در حال حاضر بهترین برنج ایرانی در شالیکوبی 90 هزار تومان به فروش می رسد و عرضه این محصول در بازار افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید