حقوق بازنشستگان در سه دسته جداگانه افزایش می یابد


مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و سایر اقشار مستمری بگیر از سازمان …

با تصمیم هیات وزیران مبنی بر افزایش مستمری مستمری بگیران و سایر اقشار مستمری بگیر تامین اجتماعی، افزایش مستمری سال جاری این گروه از مستمری بگیران در سه دسته جداگانه در نظر گرفته شد و به تامین اجتماعی ابلاغ شد. .

به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری ها در سه دسته مجزا انجام می شود، گفت: اینها ماموریت ها و مراقبت های این وزارتخانه است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش روزنامه آرمان با عنوان «آقای وزیر! وظایف خود را انجام دهید؛ بقیه رو پیشنهاد کن اعلام کرد: موضوع معیشت مستمری بگیران و ارائه و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تکالیف قانونی صندوق های بازنشستگی و پرداخت به موقع حقوق ماهانه به این بستگان از مهمترین ماموریت ها و دغدغه های وزارت تعاون، کار است. و صندوق های رفاه اجتماعی و بازنشستگی وزارتخانه این بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است.

بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی هر ساله به مشمولان مستمری کامل (شامل مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان عمومی) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون تامین اجتماعی باشد. شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون شغل باشد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تامین اجتماعی موظف است با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب کابینه. نسبت را افزایش دهید.

در مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، روند افزایش مستمری مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی به چه صورت و به چه میزان است.

بر اساس مواد قانون تامین اجتماعی، پس از تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، هر ساله در شورای عالی کار، تامین اجتماعی با عنایت به مصوبه شورای عالی کار. و نرخ تورم رسمی اعلام شده بر اساس اصول قانونی. افزایش سالانه مستمری ها را تنظیم و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.

پس از تعیین افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه 1400، روند تدوین پیشنهاد شورای عالی کار در مورد میزان و نحوه افزایش مستمری مستمری بگیران و سایر مشمولان. بازنشستگی در اولین روزهای بعد از عید نوروز. همکاری اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران را آغاز کردم.

پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، پیشنهاد هیات مدیره تامین اجتماعی در این خصوص در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری. بر اساس هنر شورای کار از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شده است. سرانجام در 15 خرداد 1401 بر اساس تصويب هيأت وزيران; دستورالعمل پرداخت و افزایش مستمری های تامین اجتماعی به شرح زیر جهت اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ شد:

با تصمیم هیات وزیران مبنی بر افزایش مستمری مستمری بگیران و سایر اقشار مستمری بگیر تامین اجتماعی، افزایش مستمری سال جاری این گروه از مستمری بگیران در سه دسته جداگانه در نظر گرفته شد و به تامین اجتماعی ابلاغ شد. .

در دسته اول حداقل مستمری مستمری بگیران با افزایش 57.4 درصدی به رقم حداقل پنج میلیون و 580 هزار تن بازگردانده می شود. در دسته دوم مستمری مشمولانی که مستمری ماهیانه آنها بیش از حداقل دستمزد بوده و پس از اعمال افزایش ده درصدی در سال جاری، مستمری آنها کمتر از ده میلیون تن خواهد بود که مبلغ ثابتی معادل 650 هزار تن به عنوان نفقه مستمری مستمری آنها خواهد بود. (به سقف کل مستمری 10 میلیون تن) اضافه می شود. مستمری دسته سوم که برای افرادی است که مستمری ماهیانه آنها بالای ده میلیون تن است ده درصد افزایش می یابد.

لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار موجود از تعداد مستمری بگیران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و مستمری ماهیانه پرداختی به آنها، تعداد کل حداقل و حداقل دریافت کنندگان (بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه، ازکارافتادگی) نرخ و …) که متاثر از افزایش 57.4 درصدی بوده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنها (بازنشسته و کل پرداختی بازماندگان) به 5 میلیون و 580 هزار تن، 2 میلیون و 268 هزار نفر معادل 62 درصد از کل بازنشستگان این سازمان یک سازمان است و حدود یک میلیون و 140 هزار نفر 10 درصد افزایش حقوق پایه به اضافه 650 هزار تن و حدود 223 هزار نفر بازنشسته و بازنشسته خواهند داشت. حدود 6 درصد از مجموع مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان مشمول افزایش ده درصدی خواهند شد.

ضمناً مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل دستمزد و سایر سطوح) با توجه به شرایط، حقوق خانوادگی و اولاد (به شرط داشتن دو فرزند به ارزش حدود 600 هزار تن) پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید