دولت قیمت بنزین را تعیین می کند


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار تهیه بودجه 1402 در سازمان برنامه به پایان رسیده و آن…

دولت قیمت بنزین را افزایش داددولت قیمت بنزین را افزایش داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کار تهیه بودجه 1402 در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده و در هفته جاری آن را به دولت تحویل می دهیم.

به گزارش ایسنا، میرکاظمی درباره تهیه بودجه 1402 گفت: تهیه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده را آغاز کرده ایم. طبق برنامه تا 24 آبان باید بودجه شرکت را تهیه می کردیم که تهیه و تقدیم مجلس شد. رئیس مجلس بر این باور است که برنامه هفتم باید زودتر ارائه شود اما با توجه به سیاست های کلی که اخیرا داده شد، نمی توان برنامه را زودتر ارائه کرد.

وی ادامه داد: این هفته بودجه را تحویل دولت می دهیم. کار بودجه در سازمان برنامه و بودجه تقریبا تمام شده است. امروز ویرایش و به دولت تحویل داده می شود. پس از تصویب دولت، اگر مجلس آن را بپذیرد، آن را در مجلس می گذاریم.

میرکاظمی تاکید کرد: امسال افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم و برای سال آینده هم چنین افزایشی را در بودجه پیش بینی نکرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید