رئیسی: دشمن می خواهد مانع پیشرفت کشور شود
رئیس جمهور گفت: دشمن به پیشرفت کشور لطمه می زند و می خواهد در این مسیر خلل ایجاد کند بنابراین باید با کار مضاعف دشمن را مستاصل و مردم را امیدوار کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید