رقم مالیات خودروهای لوکس؛ جولای 1401


بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مالیات خودروهای لوکس، خودروهای بیش از یک میلیارد تومان مشمول مالیات 1 تا 4 درصدی هستند.

مقدار مالیات بر واحدة luxuries;  سری 1401میزان مالیات خودروهای لوکس؛  سری 1401

محمد محبر معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خودروهای گرانقیمت را که در جلسه اول تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و در رابطه با بند “ف” تبصره 6 بودجه سال جاری تصویب شد. وی از هفدهم تیرماه سال جاری به وزارت امور داخله، تعاون و اقتصاد خبر داد.

بر این اساس خودروهای زیر یک میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. خودروهای سواری یا وانت دو کابین از یک تا یک و نیم میلیارد تومان نیز مشمول مالیات یک درصد بالای یک میلیارد تومان می شوند.

همچنین خودروهای 1.5 تا 3 میلیارد تومانی 2 درصد نسبت به مازاد بر 1.5 میلیارد تومان و خودروهای سواری گران قیمت و وانت دو کابین از 3 تا 4.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد 3 درصد مالیات مشمول مالیات هستند. 3 میلیارد تومان تعلق دارد

خودروهای لوکس بالای 4.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد بر این مبلغ 4 درصد مشمول مالیات می شوند.

فرجا، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مالکان خودروهای لوکس و افراد تحت تکفل آنها را که بیش از یک میلیارد تومان ارزش خودرو دارند شناسایی کنند.

این پایه مالیاتی به خودروهای بالای یک میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تعلق می گیرد. اما محاسبه مالیات آنها بر اساس قیمت روز خواهد بود که سازمان امور مالیاتی متولی محاسبه قیمت روز این خودروها است.

تغییر مالکیت این خودروها در دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تغییر شماره پلیس بدون داشتن گواهی مالیات پرداخت شده برای این خودروها از سامانه سازمان امور مالیاتی ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید