شرایط بهره مندی از صندوق ضمانت وام اشتغال زنان سرپرست خانوار چیست؟به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با توجه به ضرورت توانمندسازی و بکارگیری زنان سرپرست خانوار برای تامین معیشت خانواده، نیاز به رسیدگی به این موضوع به ویژه در بخش است. وام های خرد برای اشتغال

در همین راستا معاونت زنان و خانواده رفع موانع دریافت وام کار برای زنان سرپرست خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار را یکی از دغدغه های مهم عنوان کرده است.

بر این اساس دبیرخانه ستاد ملی زنان و خانواده اولین جلسه ستادی در دولت سیزدهم را در این خصوص به تصویب رساند و طی این مصوبه مقرر شد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با مساعدت وزارت تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران فرصت صدور ضمانت نامه اخذ اشتغال خرد تا سقف 1000 میلیون ریال را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کنند.

بر اساس این گزارش، شرایط استفاده از صندوق ضمانت وام های خرد زنان سرپرست خانوار به شرح زیر است:

الف) در دهک های 1 تا 5 درآمدی باشند.

ب) از سازمان ها و مؤسسات تسهیل کننده اشتغال خرد مانند ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت، بنیاد مصطفان یا مؤسسات مشابه به یکی از بانک های عامل از جمله: ملی، تعاونی توسعه، رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک معرفی شدند.

ج) عدم توانایی وام گیرنده در ارائه ضامن به بانک توسط مؤسسه تأمین کننده وجوه و بانک ضامن تشخیص داده می شود.

زنان سرپرست خانوار واجد شرایط فوق پس از ارائه توسط نهادهای تسهیل کننده اشتغال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جهت تکمیل مراحل صدور ضمانت نامه توسط این معاونت به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون معرفی می شوند. .

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مفتخر است که با این مصوبه به یکی از مهمترین خواسته های مردم در دور اول سفرهای رئیس جمهور به استان پاسخ داده است و امیدواریم این اقدام گامی در جهت تحقق این مهم باشد. اجرای بند 80 قانون توانمندسازی برنامه توسعه زنان سرپرست خانوار.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید