شرط مصاحبه برای صدور پروانه کسب حذف می شود


شورای مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار پس از حذف مصاحبه از شرایط صدور کلیه مجوزها…

شرط مصاحبه برای صدور پروانه کسب حذف می شودشرط مصاحبه برای صدور پروانه کسب حذف می شود

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور پروانه کسب به دلیل اینکه ضوابط رد و پذیرش متقاضیان را مشخص نمی کند و دارای امضای طلایی است، به دنبال حذف مصاحبه از شرایط صدور کلیه مجوزها است.

به گزارش فارس، امکان اعمال سلیقه سازمان مصاحبه از دیگر دلایلی است که بر اساس آن امکان حذف مصاحبه وجود دارد زیرا ممکن است فواصل انجام مصاحبه نامنظم و دیرهنگام باشد. ، یا ممکن است یک صف برای نگه داشتن آن تشکیل شود که امکان خرید و فروش بعدا را فراهم می کند. صف نیز امکان پذیر است.

ضمناً معمولاً برای مواردی که مصاحبه به عنوان یکی از شروط صدور پروانه کسب در نظر گرفته می شود، کلاس های آموزشی برای مصاحبه نیز تشکیل می شود که مفسده دارد و معمولاً سؤالات آزمون مصاحبه از روی کتب مطرح می شود. مدیران سازمان مربوطه

مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار حذف عبارات امضای طلایی مبهم از کلیه مفاد کسب و کار را پیگیری کرده و تاکنون با مصوبات کمیسیون مقررات زدایی و تسهیل امور بازرگانی، اکثر شروط و فیلدهای مبهم طلایی امضا را حذف کرده است. با اعلام این مرکز 80 درصد پیشرفت در پیشبرد این هدف دارد.

دیدگاهتان را بنویسید