شهرت فقط برای املاک تجاری است


قاضی گفت: حق سرقفلی، عنوان دائمی مستاجر در استفاده از ملک تجاری است. اما از نظر تخلیه مشمول قرارداد اجاره می باشد.

حق سرقفلی قائد اختصاء علی المدینة استحق سرقفلی قائد اختصاء علی المدینة است

حمیدرضا محمد باقری در برنامه صدای قانون گفت: در کتب حقوقی و حقوقی تعریفی از حسن نیت وجود ندارد، هر چند که حق حسن نیت ریشه در فقه دارد، اما حسن نیت در عقل سلیم به این معناست که هرکسی حق گشایش را دارد. قفل مغازه و مغازه در اختیار اوست. حق سرقفلی مخصوص اموال تجاری است و عنوان دائمی مستاجر در استفاده از ملک تجاری است، اما از نظر حذف تابع اجاره است.

محمد باقری ادامه داد: حق سرقفلی به خودی خود برای مستأجر به وجود نمی آید; بلکه منشأ و ریشه حسن عقد است; یعنی صاحب ملک باید حق خود را به مستاجر بفروشد.

وی گفت: هرکس آبروی مغازه ای را بخرد 80 درصد ارزش آن ملک را خریده است و تنها 20 درصد برای صاحب آن باقی می ماند.

محمد باقری افزود: شخصی که اجاره نامه می بندد فقط ملک را اجاره می دهد و اجاره را برای مدت معینی ثابت می کند و این حق سرقفلی ایجاد نمی کند; اگر مستاجر بخواهد مستحق سرقفلی باشد باید طبق قرارداد آن را از مالک خریداری کند. اگر مبلغی به عنوان ودیعه داده شود، همان مبلغ به مستأجر تخلیه تعلق می گیرد، اما اگر در زمان تخلیه سرقفلی خریداری کرده باشد، به قیمت روز تخلیه تعیین می شود و مالک باید مبلغ آن را بپردازد. شخص مستحق شهرت به تفریق.

و ادامه داد: حق اراده تجاری از آنجا که حق اشخاص حقیقی و حقوقی است با نظر کارشناس رسمی دادگستری که این کارشناسان دارای مجوز و آموزش دیده هستند و در جایی که دادگاه به این افراد نیاز دارد، تعیین می شود. آنها را هدایت می کند. و با توجه به اندازه، موقعیت محلی و نوع کسب و کار، ارزش شهرت را تعیین می کنند.

محمد باقری گفت: با حسن نیت فرقی نمی کند که اجاره طرفین مشمول کدام قوانین باشد، در صورتی که اجاره مشمول قانون هفتاد و ششم و قانون مدنی باشد و مستاجر مستحق حسن نیت باشد؛ در صورتی که اجاره نامه مشمول قانون هفتاد و ششم و قانون مدنی باشد. با انقضای مدت، موجر می تواند تقاضای حذف ملک را داشته باشد و باید سرقفلی به نرخ روز پرداخت کند، فقط در قراردادهایی که مشمول قانون 56 هستند یعنی مغازه قبل از سال 76 اجاره شده است، حذف آنها انجام می شود. در موارد خاص و در این قانون در صورت تخلیه، سرقفلی باید به نرخ روز پرداخت شود.

محمد باقری گفت: چهار رکن در شهرت و قیمت گذاری کسب و کار در نظر گرفته می شود. 1_ متراژ فروشگاه 2_ موقعیت محلی 3_ نوع تجارت و میزان درآمد 4_ مدت اجاره و در نهایت کارشناس رسمی دادگاه که با توجه به این عوامل و قیمت معمول منطقه قیمت را تعیین می کند.

وی ادامه داد: حق سرقفلی به صورت صلح و آن به صورت توافقی واگذار می شود، قانونی در قانون مدنی وجود دارد که می گوید اگر صحت سند عادی در دادگاه ثابت شود، مورد توجه قرار می گیرد. یک سند رسمی اما بهتر است معاملات در دفتر اسناد رسمی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید