طرحی جدید برای فروش فوری محصولات زامیاد


طرح جدید فروش محصولات زامیاد سایپا از هفته آینده اجرایی می شود.

עצע עדיד פרוש פורי טורות עמיאד - אבאנ 1401עצע עדיד פרוש פורי טורות עמיאד - אבאנ 1401

طرح جدید فروش محصولات زامیاد سایپا از هفته آینده اجرایی می شود.

این بخشنامه از ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

עצע עדיד פרוש פורי טורות עמיאד - אבאנ 1401

دیدگاهتان را بنویسید