ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور اعلام شد


با وجود 26 میلیارد و 190 میلیون مترمکعب مخزن در سدهای کشور، در حال حاضر حدود 52 درصد از ظرفیت مخازن پر است و حدود 48 درصد از این …

فرفیت خالی مخازن سدهای کشور اعلام شدفرفیت خالی مخازن سدهای کشور اعلام شد

با وجود 26 میلیارد و 190 میلیون مترمکعب مخزن در سدهای کشور، در حال حاضر حدود 52 درصد از ظرفیت مخازن مخزن پر و حدود 48 درصد از این ظرفیت خالی است.

آمارهای سرویس اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهد که با گذشت 269 روز از سال آبی تا 28 خرداد (1401-1400) حجم کل آب مخازن سدهای کشور به حدود 26.19 میلیارد رسید. مترمکعب که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

فیروز قاسم زاده، مدیرکل اطلاعات و داده های آب کشور گفت: بررسی وضعیت ورودی سدها در کشور نشان می دهد ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 27 میلیارد و 170 میلیون مترمکعب رسیده که 3 درصد افزایش را نشان می دهد. نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

وی افزود: ضریب اشغال سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 30، 34، 56.7 و 68 درصد است.

مدیرکل سرویس اطلاعات و داده های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای فصل گرمای بدون تنش پیش رو، رعایت الگوی مصرف بهینه توسط مردم عزیز بسیار مفید خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید