فال حافظ / حالت خونی دل که می گوید بازبه گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز، برای به دست آوردن فال حافظ و تفسیر آن باید دانش و سواد کافی داشت. به همین منظور تصمیم گرفتیم هر روز تفسیر یکی از غزلیات حافظ شیرازی را در اختیار شما قرار دهیم. امروز 3 تیرماه نگاهی خواهیم داشت به غزل شماره 262 حافظ:

حالا قلب خونی میگه باز
خون هام که آن را جوید

ننگ بر چشم پرستان
نرگس مست است اگر رفتی باز کن

به جز افلاطون که بر شراب خمیده است
سر عقل به ما می گوید باز کنیم

که کاسه را مثل لاله می چرخاند
زین تعقیب باید در معرض خون باشد

قلبم را باز نکن
لب هایش را بو نکن

همین که در نقاب چنگ حرف می زند بس است
موهایش را بگیرید تا باز شود

گرد بیت الحرام خمه حافظ
اگر او نمیرد، به سر بپرید

تعبیر غزل شماره ۲۶۲ حافظ در طالع شما:

اگر چه دیگران بدی به شما کرده اند، بدی ها را با بدی ها جواب ندهید، بلکه سعی کنید با رفتار خوب و نیت خوب با آنها برخورد کنید، به زودی از کار خود شرمنده می شوند.

غم و اضطراب را از دل خود دور کنید و با توکل به خدا و ایمان و اراده راسخ شروع کنید که بدون شک موفق خواهید شد. سفر زیارتی در پیش دارید. با خانواده و شوهرتان مهربان باشید زیرا او شما را عاشقانه دوست دارد.

دیدگاهتان را بنویسید