فردا آخرین مهلت ارسال مالیات بر ارزش افزوده است


به گفته معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر…

فردا، لامعة مهلت عرض المزيدنامه بر وايرت‌افزودهفردا، لامعة مهلت عرض المزيدنامه بر وايرت‌افزوده

محمدتقی پاکدامن با اعلام این خبر گفت: در راستای تکریم مودیان و اطمینان از زمینه سازی برای انجام تعهدات قانونی و مشارکت حداکثری در تشکیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده موفق به ارائه اظهارنامه شده باشد. اظهارنامه دوره اول سال تا پانزدهم همین ماه 1401 حداکثر تا 5 تیرماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده همان دوره را تسلیم نمایند.

وی ادامه داد: مودیان باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir اظهارنامه و مالیات پرداخت کنند.

به گفته معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض در موعد مقرر، طبق ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و عدم تسلیم ساده می شود. اعلام در مدت قانونی منجر به تحریم های پیش بینی شده در قانون می شود./ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید