(فیلم) برنج وارداتی در گمرک زاهدان در آب غرق شد!


بارش باران های موسمی در سیستان و بلوچستان این منطقه را سیل کرده است. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی برنج وارداتی غوطه ور در آب گمرک زاهدان را نشان می دهد.

بارش باران های موسمی در سیستان و بلوچستان این منطقه را سیل کرده است. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی برنج وارداتی غوطه ور در آب گمرک زاهدان را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید