فیله تخم مرغ دو کیلویی 79600 تومان


رئیس فروشندگان طیور و ماهی تهران تاکید کرد: قیمت مصوب تخم مرغ تغییری نکرده و فروش بیش از قیمت مصوب تخلف محسوب می شود.

79 هزار و 600 هزار79 هزار و 600 هزار

مهدی یوسفانی درباره تغییرات قیمت تخم مرغ گفت: قیمت مصوب تخم مرغ تغییری نکرده و همان قیمت مصوب کیلویی 39 هزار و 800 تومان و دو کیلویی 79 هزار و 600 تومان است.

وی درباره چند برابر شدن قیمت تخم مرغ در بازار گفت: بخشی از این تفاوت قیمت ممکن است سوء استفاده یا سوء استفاده برخی اصناف در مناطقی از شهر باشد که می توانند فروش بیشتری داشته باشند. اما در مناطق وسیعی از شهر که بررسی می کنیم تا 82 هزار تومان و حتی در جاهایی 80 هزار تومان هم شاهد بودیم. اما اینکه می گویید قیمت ها 90 هزار تومان شده است غیرممکن نیست اما در هر صورت باید به قیمت مصوب احترام گذاشت.

به گفته رئیس فروشندگان طیور و ماهی در تهران، متأسفانه تولیدکنندگان مرغ بر سر قیمت مصوب بحث می کنند، همانطور که قیمت مرغ 60 هزار تومان است، معترض و خواستار افزایش قیمت هستند اما تنظیم بازار کشور. ستاد هنوز تصمیم جدیدی ارائه نکرده است، دلیل آن هم این است که قیمت تعیین شده کیلویی 39 هزار و 800 تومان و شانه 80 هزار تومان باید رعایت شود، خرید و فروش با قیمت های خارج از این ها خلاف قانون است.

یوسفانی درباره احتمال کاهش قیمت تخم مرغ تصریح کرد: بستگی به تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار کشور دارد اما امیدوارم تا پایان سال نرخ مصوب جدیدی نداشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید