قبوض کنتور مشترک چگونه محاسبه می شود؟


اصولاً مشترکین برای تقسیم هزینه آب بر کل کنتور آب، این تقسیم بندی بر اساس تعداد نفر در هر…

قبوض کنتورهای مسادید کومید کھیلی می شود؟قبوض کنتورهای مسادید کومید کھیلی می شود؟

در بخش آبرسانی، طبق اطلاعات به دست آمده از شرکت آبفای کشور، واحدهای آپارتمانی مسکونی با توجه به نوع کنتور آب دارای کنتور آب مشترک بوده و قیمت آب این واحدها به ازای هر خانوار محاسبه می شود. بر این اساس مشترکان برای تقسیم هزینه های آب کل کنتور آب، اساسا این تقسیم را بر اساس تعداد افراد هر خانواده محاسبه می کنند.

فارس نوشت: در این روش مبلغ درج شده روی قبض بر تعداد کل ساکنان ساختمان تقسیم می شود و در نتیجه سهم هر واحد به تعداد افراد ساکن در واحد بستگی دارد. مثلاً اگر قبض آب ساختمان 600 هزار تومان باشد و در مجموع 12 نفر در ساختمان زندگی کنند. این عدد بر 12 تقسیم می شود و سهم هر نفر حدود 50 هزار تومان است. در این صورت خانواده 4 نفره باید 200 هزار تومان بپردازد و سهم خانواده 2 نفره 100 هزار تومان خواهد بود.

بر این اساس به صورت عملیاتی، قبض آب توسط هر سرپرست خانوار بسته به تعداد اعضای خانواده پرداخت می شود.

* قیمت برق مشترکان خانگی ربطی به تعداد اعضای خانواده ندارد

در زمینه برق نیز امکان نصب کنتور مشترک برای همه مشترکان وجود دارد اما این کنتورها بر اساس تعداد اعضای خانواده نیست. در این راستا بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت توانیر، عمده فعالیت های برقی یک خانواده کمی به جمعیت وابسته است.

به عنوان مثال وسایل سرمایشی یا یخچال به عنوان مهمترین رکن مصرف برق در یک واحد مسکونی مصرفی یکسان برای همه خانواده ها دارد. بنابراین وابستگی قیمت برق به تعداد اعضای خانواده آنقدر کم است که این امکان در محاسبات تعرفه لحاظ نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید