قیمت CNG تغییری نکرده است


وزیر نفت گفت: قیمت سی.ان.جی به هیچ وجه تغییر نکرده و مردم همان مترمکعب ۴۵۳ تومان را می پردازند.

وزیر نفت: قیمت CNG تغییری نکرده استوزیر نفت: قیمت CNG تغییری نکرده است

وزیر نفت گفت: قیمت سی.ان.جی به هیچ وجه تغییر نکرده و مردم همان مترمکعب ۴۵۳ تومان را می پردازند.

جواد اوجی وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه قیمت هر متر مکعب CNG برابر با 453 تومان قبلی است و افزایش قیمتی در این نوع گاز نداشته ایم، گفت: طبق مصوبه دولت. تصمیم فقط برای جایگاه داران افزایش یافته است که دولت این هزینه (۱۱۷ تومان مابه التفاوت) خود غرفه داران را پرداخت می کند و گرانی ها هیچ هزینه اضافی نمی پردازند.

همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد که تعیین قیمت 570 تومان برای هر متر مکعب CNG به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست و صرفا برای محاسبه قیمت اعلام می شود. حق الزحمه صاحبان ایستگاه

در این اطلاعیه آمده است: پیرو مصوبه 18 تیر 1401 دولت در خصوص تعیین حق الزحمه نقاط تحویل CNG، قیمت 570 تومان برای هر مترمکعب CNG به معنی تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست و صرفا نحوه محاسبه کارمزد به دارندگان جایگاه اعلام می شود. بدیهی است که تفاوت بین قیمت فعلی CNG یعنی. 453 تومان از سوی دولت پرداخت می شود و هزینه هر متر مکعب CNG به مصرف کنندگان همانند نرخ قبلی 453 تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید