لیست قیمت جدید سیمان کارخانه درب 05/06/1401


آخرین قیمت سیمان (کیسه 50 کیلویی تیپ 2) درب کارخانه های تولیدی کشور در تاریخ امروز پنجشنبه 15 مرداد 1401.

لیست قیمت کارخانه درب سیمانی جدید 1401/05/06لیست قیمت کارخانه درب سیمانی جدید 1401/05/06

آخرین قیمت سیمان (کیسه 50 کیلوگرمی تیپ 2) درب کارخانه های تولیدی کشور امروز پنجشنبه 15 مرداد 1401 اعلام شد.

جدول شماره 1:


محصول قیمت
سیمان تهران تیپ 2 48000 تومان
سیمان ابیک نوع 2 47000 تومان
رکورد شطرنج نوع 2 سیمان 48000 تومان
سیمان تیپ 2 غرب 52000 تومان
سیمان نوع 2 Farce New 50000 تومان
سیمان هگمتان نوع 2 50000 تومان
سیمان تیپ 2 شرق 53000 تومان
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 49000 تومان
انبار سیمان تیپ 2 آزادگان 58000 تومان
سیمان ساوه نوع ۲ 46500 تومان
سیمان بین المللی ساروج بوشهر تیپ 2 51000 تومان
سیمان تیپ 2 استهبان 52000 تومان
سیمان تیپ 2 اصفهان 51000 تومان
سیمان باجنورد نوع 2 51000 تومان
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 50000 تومان
سیمان نوع 2 51000 تومان
سیمان تیپ 2 خوزستان 52000 تومان
سیمان دورود نوع 2 52000 تومان
سیمان تیپ 2 زابل 52000 تومان
سیمان تربت تیپ 2 زاوه 50000 تومان
سیمان زنجان تیپ 2 52000 تومان

جدول شماره 2:
محصول قیمت
سیمان تیپ 2 سپاهان 51000 تومان
سیمان عمران انارک نوع ۲ 51000 تومان
سیمان فارس نوع 2 52000 تومان
سیمان قاین نوع 2 52000 تومان
سیمان تیپ 2 کردستان 51000 تومان
سیمان کویری کاشان تیپ 2 51000 تومان
سیمان تیپ 2 ممتازان کرمان 51000 تومان
سیمان تیپ 2 نیزار قم 44500 تومان
سیمان تیپ 2 سامان غرب 52000 تومان
سیمان تیپ 2 غرب آسیا 51000 تومان
سیمان تیپ 2 آذر آبادگان 52000 تومان
تیپ دوم سیمان اردستان 52000 تومان
سیمان تیپ 2 ایلام 53000 تومان
سیمان رنگی نوع 2 53000 تومان
سیمان گلستان تیپ 2 52000 تومان
سیمان جوین نوع 2 52000 تومان
سیمان خراش نوع 2 53000 تومان
سیمان خزر نوع 2 53000 تومان
سیمان داراب نوع 2 52000 تومان
تیپ 2 سیمان دشستان 51000 تومان
سیمان شاهرود تیپ 2 39000 تومان
تیپ سیمان 2 شمال 52000 تومان
سیمان فیروزکوه نوع ۲ 45500 تومان

جدول شماره 3:محصول قیمت
سیمان کارون نوع 2 49000 تومان
سیمان کاوان بوکان تیپ 2 50000 تومان
سیمان کیاسر تیپ 2 51200 تومان
سیمان لار سبزوار تیپ 2 38000 تومان
سیمان مازندران تیپ 2 49500 تومان
سیمان ماندشتی تیپ 2 50000 تومان
سیمان نایین نوع 2 50000 تومان
سیمان سبز گیلان تیپ 2 49000 تومان
سیمان تیپ 2 نهاوند 49500 تومان
سیمان لامرد نوع 2 50000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید