ماجرای خداحافظی گوینده در ساعت 20:30 چه بود؟


روز گذشته خبر استعفای یکی از مجریان خبر 20:30 منتشر شد که با توضیحات معاون سیاسی صدا و سیما همراه بود.

مجرای خداحافیزی گوینده 20:30 چه امتیاز؟مجرای خداحافیزی گوینده 20:30 چه امتیاز؟

روز گذشته خبر استعفای یکی از مجریان خبر 20:30 منتشر شد که با توضیحات معاون سیاسی صدا و سیما همراه بود.

دیروز یکشنبه خبر خروج گوینده خبر ساعت 20:30 در فضای مجازی منتشر شد و دلیل این تصمیم اختلاف در معاونت سیاسی بود.

در متن آن پیام آمده بود: در پاسخ به خبر کذب استعفای یکی از گویندگان صداوسیما، به اطلاع می رسانیم وی امروز در حال گویندگی یکی از بخش های خبر بود.

همزمان خبر خودداری از خداحافظی با این مجری خبر از سوی معاون سیاسی رئیس جمهور اعلام شد و نام ساعت 20:30 و نحوه حضور این مجری خبر در این بخش خبری ذکر نشد.

این گوینده مدتی است در بخش خبر رادیو پیام گزارش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید