مرغ به قیمت مصوب رسیده است. 60 هزار تن


مشاهدات میدانی نشان از افزایش قیمت مرغ گرم در بازار دارد.

گوشت مرغ به قیمت نهایی رسید;  60 هزار تومانگوشت مرغ به قیمت نهایی رسید;  60 هزار تومان

مشاهدات میدانی نشان از افزایش قیمت مرغ گرم در بازار دارد.

بر اساس مشاهدات میدانی خرده فروشان در تهران، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل از 59000 تا 59800 تن متغیر است.

گفتنی است در هفته گذشته قیمت مرغ در یک جهش از 46 به 48 هزار تن در کیلوگرم به 55 هزار تن در کیلوگرم رسید و این هفته در یک جهش دیگر به 60 هزار تن نزدیک شد.

برخی از فعالان صنعت طیور علت افزایش قیمت مرغ را افزایش تقاضا در ابتدای ماه می دانند و معتقدند برای ضرر نکردن تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت، قیمت مرغ باید به قیمت مصوب 59 هزار و 800 تن برسد. هزینه های تولید

دیدگاهتان را بنویسید