مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی


معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده …

خرید مالت آرای ahahranamam malaitiخرید مالت آرای ahahranamam malaiti

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 1401 را روز چهارشنبه 15 تیرماه اعلام کرد.

به گزارش مهر، محمدتگی پاکدامن معاون سازمان درآمدهای مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه اول (بهار) 1401 روز چهارشنبه 6 تیرماه خواهد بود.

پاکدامن گفت: مودیان محترم می توانند اطلاعات تکمیلی را از طریق درگاه مالیاتی کشور به نشانی WWW.INTAMEDIA.IR قسمت مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه اقدام کنند.

معاون درآمد مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی موجب جریمه و محرومیت از مزایای قانونی و معافیت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید