نرخ بهره بین بانکی به 21.31 درصد رسید


نرخ بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ سود در بازار پول نسبت به نرخ بهره در سایر بازارها برای…

نرخ سود بین بانک ها 21.31 درصد افزایش یافتنرخ سود بین بانک ها 21.31 درصد افزایش یافت

به عنوان یکی از انواع نرخ بهره بازار پول، نرخ بین بانکی تعیین کننده نرخ بهره در بازارهای دیگر است.

در واقع این نرخ بهای تمام شده ذخایر بانک ها است و زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه مدت روزانه یا هفتگی کسری ذخیره دارند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی وام می گیرند.

در آخرین اعلام نرخ بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با 17 درصد افزایش به 21.31 درصد رسید.

به گزارش فارس، کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ سود بین بانکی عامل مهمی در مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است. از سوی دیگر کارشناسان بازار سرمایه این سیاست را دلیل خروج پول از بازار سرمایه می دانند و آن را سیاستی ضد بورس می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید