وام مسکن افزایش یافت؟


وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سقف ساخت مسکن با کمک بانک مرکزی و…

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سقف ساخت مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ارائه شد تا سهم متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت و ساز بدون تغییر باقی بماند.

به گزارش ایسنا، سقف واحدهای ساختمانی نهضت ملی مسکن در تهران 450 میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر 400 میلیون، سایر مراکز استان ها 350 میلیون، سایر شهرها 300 میلیون و روستاها 250 میلیون تومان است. تومان با سود 18 درصد و مدت بازپرداخت 20 سال می باشد.

با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های ساخت و ساز تمایل به افزایش دارد، وزارت راه و شهرسازی هر از چند گاهی نرخ ها را تعدیل می کند تا پروژه ها دچار رکود نشوند. همچنین اخیرا وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن خبر داده بود.

به گفته رستم قاسمی، در پروژه مسکن مهر قیمت قطعی ساخت لحاظ شده و با افزایش قیمت مصالح و هزینه های ساخت، سازندگان کیفیت ساخت واحدهای مسکونی را کاهش می دهند، اما در پروژه نهضت ملی مسکن ، افزایش هزینه ساخت متناسب با افزایش هزینه ساخت تعدیل می شود تا سازندگان کیفیت را کاهش ندهند.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی، برای کاهش فشار بر متقاضیان به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، پیشنهاد کرده است سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یابد تا سهم متقاضیان حتی با وجود افزایش هزینه‌ها بدون تغییر باقی بماند. افزایش هزینه های ساخت و ساز

منتخب حدود 440 هزار واحد از نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در پخش تلویزیونی افزود: در راستای اجرای طرح ملی مسکن تاکنون یک میلیون و 368 هزار واحد مسکونی شناسایی شده که از این تعداد 928 هزار واحد مسکونی تکمیل شده است. مشخص شده است که این پروژه ها از پایه تا نجاری در مراحل مختلف پیشرفت بوده و بیش از 439 هزار واحد مسکونی ساخته شده است و این واحدها در مراحل اخذ مجوز، تعیین پیمانکار و عقد قرارداد مشارکت مدنی با یک بانک.

قاسمی ادامه داد: حدود 576 هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح ملی نهضت مسکن شهری، 203 هزار واحد مسکونی مربوط به مالکان و 158 هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است.

وزیر راه و فواید عامه درباره وضعیت تملک زمین بلوک های مسکونی برای ساخت نیز گفت: تاکنون در مجموع یک میلیون و 530 هزار بلوک مسکونی در نهایت ایمن سازی شده است. همچنین حدود یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی دیگر نیز ژئو شناسایی شده و این اراضی در محدوده شهر، تغییر کاربری و ایجاد شهرک های جدید در دستور کار شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است. کشور.

طرح ایجاد 40 شهر جدید در کشور

وی همچنین با اشاره به احداث شهرهای جدید خاطرنشان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای تامین زمین مورد نیاز متقاضیان در شهرها و مناطقی که امکان تامین زمین در محدوده شهر و محدوده متصل و پیوسته شهرها وجود ندارد، باید به استفاده از ظرفیت برای ایجاد شهرهای جدید در حال حاضر 20 شهر جدید وجود دارد و ایجاد 40 شهر جدید در دستور کار است که 4 شهر جدید گلمان، تاینک، گلمان و نایبند در مراحل پایانی ایجاد هستند.

قاسمی گفت: ایجاد 44 شهرک جدید دولتی در دستور کار است و بخش خصوصی نیز درخواست ایجاد 76 شهرک جدید در سامانه ستاد شهرک ها را داده است. از جمله مسائل و مشکلات شهرهای جدید ایجاد زیرساخت ها و خدمات روبنایی و ایجاد شبکه حمل و نقل و ارتباط بین شهرهای جدید و شهرهای اصلی است. در ایجاد شهرهای جدید سعی شد این موارد در نظر گرفته شود تا شهرهای نوساز دارای قابلیت سکونت بهتری باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این برنامه زنده تلویزیونی درباره ویژگی های طرح نهضت ملی مسکن و تفاوت ها و مزیت های آن نسبت به طرح های قبلی از جمله مسکن مهر اظهار داشت: در طرح نهضت ملی مسکن با آسیب شناسی و مزیت ها مطالعه و بررسی می شود. ایرادات و تجربه طرح های قبلی اجرا شده در زمینه ساخت و ساز مسکن به گونه ای آزمایش می شود که این طرح ایرادات نقشه های قبلی را نداشته باشد و واحدهای مسکونی طرح با کیفیت مطلوب ساخته و به متقاضیان مسکن تحویل داده شود.

وی افزود: در این راستا سعی شده است اطلاعات زمین های ارائه شده همزمان با تامین زمین و شروع عملیات اجرایی به دستگاه های خدمات رسان ارسال شود تا این واحدها نسبت به خدمات مورد نیاز اقدام کنند. واحدها نیز همزمان با بهره برداری از واحدها ارائه می شوند و واحدها ممکن است مسکونی باشند

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به تاخیر در تحویل واحدهای باقی مانده از پروژه مسکن مهر گفت: تعداد کل واحدهای مسکن مهر حدود 2 میلیون و 100 هزار واحد مسکونی است که از این تعداد تنها یک میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر بوده است. بخش باقیمانده با مالکان انحصاری مرتبط بوده و در اراضی بخش خصوصی اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع واحدهای مسکن مهر محقق شده در اراضی دولتی بیش از 965 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده و حدود 98 هزار واحد باقی مانده است. از مابقی واحدهای محقق شده در اراضی دولتی حدود 28 هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و عملیات اجرایی آنها در حال پیگیری است، اما حدود 70 هزار واحد مسکونی مشکل قانونی دارند و برای ادامه روند تکمیل این واحدها، مشکلات حقوقی این واحدها وجود دارد. نیاز به رسیدگی حدود 65 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده به دلیل نبود زیرساخت و ارتقاء تحویل نشده است.

تنها 23 هزار واحد مسکن مهر وارد نهضت ملی مسکن شد

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا واحدهای مسکونی باقی مانده جزو آمار نهضت ملی مسکن است؟ وی گفت: تنها حدود 23 هزار و 916 واحد مسکن مهر برای تامین مسکن متقاضیان طرح ملی نهضت مسکن استفاده شده است و این واحدها عموماً واحدهای غیرمتقاضی بوده و از میزان پیشرفت فیزیکی بسیار پایینی برخوردار هستند.

وزیر راه و شهرسازی درباره زمان تکمیل و تعطیلی پروژه مسکن مهر نیز گفت: تا پایان امسال تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام و در حال اجرا (بدون هیچ گونه موضوع قانونی و بحث برانگیز) می شود. و پیگیری های لازم جهت ارائه خدمات زیربنایی و ارتقاء بلوک های تکمیل شده عدم ارائه خدمات نیز به گونه ای انجام شده است که تا پایان سال این بلوک ها سرویس دهی و قابل سکونت خواهند بود.

قاسمی ادامه داد: رویکرد اصلی طرح نهضت ملی مسکن، توزیع زمین اعطایی به دو یا سه خانوار در صورت وجود زمین کافی است، به لحاظ فرهنگی که سکونت خانوارها را در شهرهای مختلف کشور هدایت می کند. به ویژه واگذاری کوچک نیز تغییر زمین برای ایجاد امکان واگذاری زمین به تعداد کمتری از خانوارها برای معتمدین تحت اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.

دیدگاهتان را بنویسید