پیش بینی بازار بورس یکشنبه 2 مرداد 1401
با نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد ایران می توان گفت که بیشتر ریسک هایی که بازار سرمایه را تهدید می کرد همچنان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید