چند نفر برای مسکن عمومی کمک کردند؟


جزئیات آخرین گزارش از وضعیت طرح ساخت یک میلیون خانه در سال توسط این سازمان…

لایتا کند نفر بری مسین ملی پول وریز کرده اند؟لایتا کند نفر بری مسین ملی پول وریز کرده اند؟

جزئیات آخرین گزارش سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی از وضعیت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال حاکی از آن است که از یک میلیون و 512 هزار نفر واجد شرایط این طرح تنها 333 هزار نفر واریز اولیه 40 میلیون تومان را انجام دادند.

دنیای اقتصاد نوشت: این نشان می دهد که از بین متقاضیانی که پس از احراز شرایط و ارسال پیامک (متقاضیان فعال) مدارک خود را تکمیل کرده اند، هنوز یک میلیون و 179 هزار نفر واریز اولیه را انجام نداده اند. این در حالی است که دولت اعلام کرده است که پس از ارسال سومین پیامک برای این افراد تنها یک ماه و نیم فرصت دارند تا سپرده اولیه را در شبکه بانکی انجام دهند.

این آمار یک میلیون و 179 هزار نفری البته حداقل تعداد بیننده در مسکن عمومی را نشان می دهد. زیرا بر اساس تعداد متقاضیان فعال یعنی افرادی که برای تکمیل مدارک مراجعه کرده اند و پس از واجد شرایط شدن و ارسال پیامک ثبت نام خود را تکمیل کرده اند محاسبه می شود.

هر چند در مرحله اول احراز هویت بیش از 3 میلیون نفر از ثبت نام کنندگان واجد شرایط بودند، اما آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از آنها برای تکمیل ثبت نام خود نرفته اند.

اما با توجه به اینکه آخرین شرط متقاضیان برای قرار گرفتن در لیست نهایی واجدین شرایط مسکن عمومی افتتاح حساب و واریز هزینه متقاضی است، در واقع از مجموع بیش از 3 میلیون متقاضی واجد شرایط و بیشتر، تنها 333000 متقاضی وجود دارد. بیش از یک و نیم میلیون متقاضی فعال که مدارک خود را تکمیل کرده اند، متقاضیان فعال این طرح هستند.

گزارش سازمان ملی زمین و مسکن از آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن نشان می دهد که تاکنون بیش از 5 میلیون و 551 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود 3 میلیون و 827 هزار نفر دارای شرایط هستند. ، یک میلیون و 512 هزار نفر دارای شرایط فعال هستند و بیش از یک میلیون و 294 هزار نفر به تایید نهایی جمعی رسیده اند.

تا امروز (دهه اول مهرماه امسال) حدود 500 هزار نفر از 5 میلیون ثبت نام شده افتتاح حساب و تخصیص پروژه به آنها صورت گرفته است. بر این اساس حدود 298 هزار نفر برای کمک هزینه پروژه و حدود 333 هزار نفر نیز مبلغ 40 میلیون تومان پیش پرداخت خود را واریز کرده اند.

بر اساس قانون، چنانچه متقاضیان تا یک ماه و نیم پس از ارسال سه نوبت پیامک نسبت به افتتاح حساب و واریز وجه اقدام نکنند، از سامانه قیمت گذاری (سامانه ملی نهضت مسکن) حذف خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید