چگونه با آیات نماز بخوانیم؟به گزارش گروه فرهنگی ایسکانیوز بر اساس احکام قانون شریعتعوامل اجباری آیات دعا شامل: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، زلزله و هر رویداد غیرعادی که انسان را بیشتر می ترساند. مانند بادهای سیاه، قرمز یا زرد غیرمعمول، تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریزش کوه، فریادهای آسمانی و آتشی که گاهی در آسمان ظاهر می شود.

مکلف می تواند از وقت کسوف یا ماه گرفتگی نماز آیه را بخواند و بنابر احتیاط واجب آنقدر تأخیر نکند که شروع به باز شدن کند و اگر از آن وقت تا باز شدن تأخیر کند. بطور کامل نماز را بدون نیت بخواند و قضا بخواند.

آیات دعا را می توان به چند صورت خواند;

فرم اول: بعد از نیت و تکبیر الاحرام، حمد و سوره را بخوانید و به رکوع بروید، سپس سر خود را از رکوع بلند کنید و دوباره حمد و سوره را بخوانید و به رکوع بروید، سپس سر خود را از رکوع بلند کنید و حمد و سوره را بخوانید و بروید. به رکوع و سپس سر از سجده بردارد و به همین ترتیب ادامه دهد تا یک رکعت از پنج سجده تمام شود، قبل از هر سجده یک سرود و یک سوره بخواند، سپس به سجده رفته و دو سجده بجا آورد. سپس تبدیل به رکعت دوم می شود و مانند رکعت اول و دو رکعت به جا می آورد.

شکل دوم: بعد از نیت و تکبیره الاحرام و حمد و یک آیه (البته شمردن بسم الله یک آیه صحیح نیست) سوره را می خواند و رکوع می کند سپس سر از سجده برمی دارد و آیه دیگری از این سوره و سجده را می خواند. و سپس سر از سجده بردارد و آیه دیگری از همان سوره را بخواند و به همین ترتیب تا سجده پنجم ادامه دهد تا سوره ای که قبل از هر سجده یک آیه از آن خوانده قبل از آخرین سجده تمام شود. سپس سجده پنجم را به جا آورد و به سجده رفت و پس از تمام شدن دو سجده برای رکعت دوم برخاست و تسبیح و آیه ای از سوره را خواند و به سجده رفت و به عنوان رکعت اول ادامه داد. تا تشهد و سلام نخواند و اگر بخواهد در هر سجده به یک آیه از سوره اکتفا کند، در رکعت اول آن یک مرتبه سوره حمد را بیشتر نخواند.

شکل سوم: یک رکعت را به یکی از دو طریق و رکعت دیگر را به نحو دیگر به جا آورد.

شکل چهارم: باید سوره ای را که آیه ای از آن را در قیام خوانده قبل از رکوع اول، در قیام قبل از رکوع دوم یا سوم یا چهارم کامل کند که در این صورت پس از رکوع دوباره خواندن سوره حمد در قیام بعدی واجب است. اگر قبل از سجده سوم یا چهارم باشد یک سوره یا آیه ای از آن را بخواند که در این صورت باید آن سوره را قبل از سجده پنجم تمام کند.

چند یادداشت:
1. خواندن آیات در نماز در جماعت اشکالی ندارد ولی مستحب است.
2. هنگام تقسیم سوره «بسم الله الرحمن الرحمن» جزء آیه محسوب نمی شود.
3. دو قسمت كردن سوره اشكال ندارد، مثلاً جمله «لم يولد» يك جزء و جمله «والم يولد» جزء ديگر باشد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید