چگونه با تخلفات نشریات دانشجویی برخورد کنیم؟به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نشریات دانشجویی و افرادی که در این حوزه به عنوان خبرنگار، مدیر مسئول، سردبیر و صاحب امتیاز فعالیت می کنند باید بر اساس قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند و یا با تخلفات آنها برخورد شود.

بر این اساس، دانشجویان و معاونان فرهنگی و روسای دانشگاه‌ها موظفند قوانین ناظر بر فعالیت مجلات دانشگاهی را که در پانصد و چهلمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 5 خرداد 1382 تصویب شد و همچنین قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند. دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ناظر بر فعالیت مجلات دانشگاهی در 9 ماده و 42 بند و 33 تبصره در تاریخ 23 اردیبهشت 1383 در شورای مرکزی نظارت بر نشریات دانشگاهی به تصویب رسید. لذا دانشگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی باید از این آیین نامه پیروی کنند.

رسیدگی به تخلفات و شکایات نشریات دانشجویی

کمیته نظارت بر نشریات بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی آیین نامه فعالیت نشریات دانشگاهی موظف است به شکایات کتبی ظرف 15 روز از تاریخ وصول و ثبت در دبیرخانه رسیدگی و آن را صادر کند. تصمیم گیری .

لازم به ذکر است کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی از مدیر مسئول نشریه متخلف یا شکایت کتباً با ذکر موارد تخلف یا شکایت و مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ارائه توضیحات دعوت می نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور بدون دلیل یا عدم ارائه توضیحات کتبی، کمیته نظارت می تواند تصمیم مقتضی را در خصوص نشریه اتخاذ کند.

در این خصوص تبصره 3 ماده 6 این بخشنامه حاکی از آن است که کمیته نظارت موظف است آرای خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایات مستند در مواد 4 و 5 و کتباً به مدیر مسئول حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از آن صادر کند. ed. شاکی خصوصی باید به اد اطلاع دهد.

شایان ذکر است آرای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در شورای فرهنگی دانشگاه می باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر حکم قطعی تلقی می شود.

لازم به ذکر است نشریاتی که بر اساس مصوبه کمیته نظارت دانشگاه ممنوع الانتشار شده اند، می توانند با صلاحدید دانشگاه تا تصمیم نهایی منتشر شوند.

از طرف دیگر شورای فرهنگی دانشگاه باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اعتراض به دبیرخانه اعتراض کتبی را به معترض و کمیته نظارت دانشگاه ابلاغ کند.

فعالان نشریات دانشجویی بدانند مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ؛ قابل اعتراض در هیأت نظارت مرکزی. همچنین هیأت نظارت مرکزی باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول اعتراض تصمیم گیری و ابلاغ کند. بنابراین آرای هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

در پایان می توان گفت نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی، نظارت بر آنها، رسیدگی به تخلفات و شکایات تنها بر اساس این دستورالعمل خواهد بود. همچنین اعمال و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده علاوه بر مفاد این آیین نامه از قبیل صدور مجوزهای مشروط یا موقت ممنوع است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید