کدام کسب و کارها مجبور به پرداخت مالیات بر کل سپرده کارتخوان نیستند؟


بر اساس قانون بودجه سال 1400 کلیه مبالغی که به دستگاه های کارت بازرگانی واریز می شود مبنای مالیات بر درآمد آنهاست اما در این میان برای برخی شرکت ها…

চাক্যাবানিনি নিধান বের ক্ল ক্র্যান বেধান্তা বেধান্তা ؟؟চাক্যাবানিনি নিধান বের ক্ল ক্র্যান বেধান্তা বেধান্তা ؟؟

بر اساس قانون بودجه سال 1400، کلیه مبالغی که به کارت‌خوان‌های کارت بازرگانی واریز می‌شود، بر اساس مالیات بر درآمد آن‌ها است، اما برخی از مشاغل مانند دفاتر اسناد رسمی تنها از 40 درصد درآمد خود مشمول مالیات می‌شوند.

به گزارش ایران جیب از ایسنا، بر اساس اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان اتحادیه باید حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» وارد کنند.

به همین منظور از ابتدای خرداد ماه سال جاری تفکیک حساب های تجاری و شخصی آغاز شد و از آن لحظه مودیان باید هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، حساب های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام می کردند.

پس از مقدمات اجرای قانون پایانه مغازه و سامانه مودیان و الزام قانون بودجه سال 1400، مبنای محاسبه مالیات عملکرد اصناف و بنگاه ها کلیه مبالغ واریز به کارتخوان های آنها بوده است.

اما در این زمینه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد با هماهنگی های انجام شده با سازمان امور مالیاتی، خالص فعالیت دفاتر اسناد رسمی پس از کسر قانونی 40 درصد از درآمد سردفتران در نظام مالیاتی (فرم تعیین مالیات یکباره در سال 1400) ثبت نام و ضوابط جریان تراکنش کارتخوان حذف شد.

در این رابطه شاهین مستوفی، مدیرکل محاسبات مالیاتی کشور در گفت وگو با ایسنا، گفت: سازمان امور مالیاتی تنها از درآمد و سود افراد مالیات می خواهد که برخی از مشاغل از جمله نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دولتی و غیره. دفاتر خدمات الکترونیک و دفاتر خدمات قضایی و … برخی از وجوهی که دریافت می کنند مربوط به فعالیت و درآمد آنها نیست بلکه مربوط به فعالیت یا مبالغی است که باید به سیستم قضایی و وابستگان بپردازند. .

وی افزود: تا زمانی که سایر صاحبان وجوه کسب و کار دریافتی مربوط به فعالیت آنها باشد و بخشی از درآمد خود را طبق قانون و قرارداد به اشخاص و سازمان های دیگر پرداخت نکنند.

مدیرکل اتاق حسابرسی ادامه داد: با این رویکرد وجوه را از سایر بنگاه ها تفکیک کردیم که به ضرر بنگاه هایی است که فعالیت آن ها خاص است و بخشی از درآمد متعلق به آنها نیست. البته قانون در این زمینه تغییری نکرده است و سازمان مالیاتی به جای تغییر معیارهای نسبت های درآمدی، میزان پولی را که برای محاسبه درآمد طبق قانون وارد دستگاه کارتخوان می شود، تغییر داده است.

مستوفی در ادامه تاکید کرد: البته اگر سایر شرکت ها و اصناف به دلیل عدم آشنایی با قانون مبالغی را در کارتخوان های خود واریز کرده باشند که هیچ درآمدی برای آنها نداشته باشد، می توانند عدم درآمد این ها را ثابت کنند. وجوه با ارائه مدارک مبنای محاسبه مالیات نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید