کدام گروه ها مشمول کاهش مالیات مقطوع تا 2 درصد هستند؟


معاون درآمد سازمان امور مالیاتی گفت: تعداد تاجرانی که مشمول کاهش 50 درصدی مالیات تکلیفی شده اند، رقم قابل توجهی است.

که کروه‌هایی که کےکه کروه‌هایی که کے

معاون درآمد سازمان امور مالیاتی گفت: تعداد تاجرانی که مشمول کاهش 50 درصدی مالیات مقطوع شده اند، رقم قابل توجهی است و این تخفیف شامل کلیه مواد غیر مصرفی اعم از مواد اولیه تولیدی و تجهیزات بیمارستانی می شود.

به گزارش جیب ایران از وزارت اقتصاد و دارایی، محمدتقی پاکدامن در پاسخ به این شبهه که نصف شدن مالیات تکلیفی شامل تولیدکنندگان نمی شود زیرا قبلا از مالیات مقطوع معاف شده اند، توضیح داد: بخشنامه اخیر صادر شده است. وزیر اقتصاد برای کلیه افرادی که 4 درصد مالیات بر واردات کالاهای غیر مصرفی پرداخت کرده اند شامل مالیات می شود و مالیات آنها در قبض به نصف کاهش می یابد. 2 درصد

وی تاکید کرد: بخشنامه 24 تیر وزیر اقتصاد شامل تمامی کالاهای تجاری واردکننده کالاهای غیر مصرفی می شود و اینطور نیست که بخشنامه برای افرادی صادر شده باشد که قبلا از پرداخت مالیات معاف بودند.

این مقام مسئول در سازمان مالیاتی ادامه داد: فقط افراد معینی اعم از واحدهای تولیدی دارای پروانه کسب معتبر، جواز کسب یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه کل کشور، تعاونی های مرزبانی. ساکنان، کالاها با توجه به هنر. ماده 119 قانون امور گمرکی، کالاهای با هدف غیرتجاری همراه مسافر یا ارسال شده از طریق پست و کالاهای اساسی به تصمیم کارگروه تنظیم بازار و همچنین اشخاصی که اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده اند. مدت قانونی در دو سال اخیر در حد مجاز طبق مصوبه مذکور هیچ گونه مالیات وارداتی پرداخت نکرده اند.

پاکدامن در پاسخ به اینکه آخرین بخشنامه شامل کدام دسته از واردکنندگان می شود، گفت: همه واحدهای تولیدی واردکننده مواد اولیه خودشان نیستند و بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز آنها از طریق تجار تامین می شود که بر این اساس تصمیم اخیر گرفته شده است. بخشنامه صادر شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بازرگانی که تجهیزات پزشکی و بیمارستانی یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها را وارد کرده اند یا بازرگانی که در سال اول و دوم فعالیت خود هستند و پرونده مالیاتی آنها کمتر از 2 سال است و مشمول یک معافیت قبلی، با بخشنامه دومی مشمول تخفیف هستند.

معاون درآمد سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: این تصمیم با هدف کاهش هزینه های تولید و تورم اتخاذ شده و بر این اساس مالیات بر واردات کالاهای غیر مصرفی صرف نظر از اینکه واردکننده چه کسی باشد مشمول مالیات می شود. مالیات بر واردات که نرخ آن از 4 درصد به 2 درصد کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید