۲۷۲ شهر ایران دارای تنش آبی هستند


مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران آخرین تعداد شهرهای دارای تنش آبی کشور را ۲۷۲ شهر اعلام کرد.

272 شهر ایران تنش آبی دارند272 شهر ایران تنش آبی دارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران آخرین تعداد شهرهای دارای تنش آبی کشور را ۲۷۲ شهر اعلام کرد.

اتابک جعفری گفت: اگر دولت نداشته باشیم و موضوع کاهش مصرف آب در دستور کار مشترکان نباشد، امکان افزایش شهرهای دارای تنش آبی به 600 شهر وجود دارد.

وی گفت: با برنامه ریزی منسجمی که برای هر یک از شهرها داریم اجازه نمی دهیم تعداد شهرهای دارای تنش آبی در کشور به آن عدد برسد و روند آن کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران افزود: همچنین در فصل گرم سال جاری شهری با تنش آبی جدی در کشور نخواهیم داشت.

جعفری افزود: با توجه به کاهش بارندگی در این یکی دو سال اما تابستان امسال برنامه مشخصی خواهیم داشت و تعویض آب نخواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید