2 میلیون و 400 هزار مؤدی جدید شناسایی شدندمعاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 2 میلیون و 400 هزار مؤدی جدید شناسایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید