85 درصد دستگاه های خودپرداز به سیستم ماهیگیری متصل هستند


تاکنون 90 درصد بانک های کشور که دارای 85 درصد دستگاه های خودپرداز هستند، موفق به ارائه خدمات چک از …

85 درصد خودپردازها به سامانه85 درصد خودپردازها به سامانه

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: تاکنون 90 درصد بانک‌های کشور که دارای 85 درصد دستگاه‌های خودپرداز هستند، موفق شده‌اند خدمات چک را از طریق دستگاه‌های خودپرداز به مردم ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، آمنه نادعلی زاده گفت: بانک مرکزی به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه های بانکی اعم از اینترنت بانک و موبایل بانک، اپلیکیشن های پرداخت و زیرساخت پیامک، از شبکه بانکی درخواست کرده است. تا دستگاه های خودپرداز خود را به سامانه صیاد مجهز کنند.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی درباره بانک هایی که دستگاه های خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نیست، گفت: بانک های جدید اقتصادی و کشاورزی نیز مهم ترین اقدامات فنی را در این حوزه انجام داده اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند شد.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش های مختلف بررسی تراکنش ها گفت: طبق بررسی های انجام شده 75 درصد از تراکنش های ثبت، تایید، انتقال و درخواست چک از طریق اینترنت بانک ها و موبایل بانک ها انجام می شود و محبوبیت کلی این ابزارها به میزان قابل توجهی است. بسیار بالا همچنین 20 درصد فرآیندهای ثبت نام از طریق اپلیکیشن های پرداخت و 5 درصد از این عملیات از طریق سامانه پیامکی، دستگاه های خودپرداز و شعب بانک ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه پایان خرداد ماه آخرین مهلت اتصال دستگاه های خودپرداز بانک ها به سامانه صیاد است، تاکید کرد: مرکزی بانک مرکزی تا زمان اتصال همه دستگاه های خودپرداز به این سامانه به این کار ادامه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید