9 نماد جدید در تغییر محدوده نوسان گنجانده شد


معاون نظارت بر بازار شرکت فربورس با انتشار پیامی شامل 9 نماد تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای …

9 نماد جدید شامل تغییر دامنه تغییر کرد9 نماد جدید شامل تغییر دامنه تغییر کرد

معاون نظارت بر بازار شرکت فرابورس از درج 9 نماد برای تغییر دامنه نوسانات قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای 2، 3 و 4 ضوابط مربوط به ماده 21 بخشنامه فعالیت های مدیریت بازار خبر داد.

به گزارش جیب ایران از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، پیرو اطلاعیه 3 فروردین ماه شرکت فروردین ایران در خصوص مقررات مربوط به ماده 21 دستورالعمل مدیریت بازار بورس اوراق بهادار تهران و فروردین، پیرو بررسی های انجام شده در 6 ماهه منتهی به مهرماه. 20 سال جاری، 9 نماد به شرح جدول زیر مشمول بندهای 2، 3 و 4 ماده 1 آیین نامه مذکور می باشد.

لذا فعالان بازار این نمادها در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر بندهای ضوابط مربوط به ماده 21 دستورالعمل فعالیت مدیریت بازار در بورس تهران و فرابورس نسبت به تغییر دامنه نوسان قیمت بورس اقدام کنند. .

در خصوص صندوق های سرمایه گذاری و همچنین اوراق مالی، توجه به مفاد ماده 2 آیین نامه مربوط به ماده 21 دستورالعمل فعالیت های مدیریت بازار بورس اوراق بهادار تهران و خارج از بورس ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید